RENGINIAI IR PARODOS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS STRUKTŪRINIUOSE TERITORINIUOSE PADALINIUOSE 2018 M.KOVO MĖNESĮ

Paskelbta: 2018-02-28

RENGINIAI
■ 6 d. 11 val. – KAIRIŲ BIBLIOTEKOJE – edukacinis užsiėmimas „Piešimas ant vandens“ (Ebru menas).
■ 8 d. 16 val. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOJE – bibliotekos rankdarbių būrelio „Svajingosios levandos“ edukacinis užsiėmimas „Įžiebkim lėlei gyvybę“.
■ 8 d. 15 val. – KUŽIŲ SENIUNIJOS SALĖJE – paskaita „Gyvenk sveikiau“. Dalyvauja mitybos specialistė Dalia Gvildienė. Organizuoja Kužių biblioteka.
■ 9 d. 17 val. – ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO GILAIČIŲ FILIALO RENGINIŲ SALĖJE – paskaita „Lietuvos kariuomenė 1918–1940 metais“, lektorė Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų pagrindinės mokyklos istorijos mokytoja Alina Šivickaitė, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui. Organizuoja Gilaičių biblioteka
■ 9 d. 13.30 val. – ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO VERBŪNŲ FILIALE – paskaita „Lietuvos nepriklausomybė – kaip ji anksčiau ir dabar atspindima mūsų ikonografijoje“. Rengia Verbūnų biblioteka.
■ 11 d. 11 val. – KURTUVĖNUOSE – Renginys „Istorijos delnuos ištirpsta laikas“.
Programoje: 11 val. – Šv. Mišios Kurtuvėnų Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje; 11.45 val. –Turgaus aikštėje – Lietuvos kariuomenės KASP Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės karių iškilminga salvė; 12 val. – Kurtuvėnų regioninio parko ratinėje (Parko g. 2, Kurtuvėnai, Šiaulių r.) – S. Butkaus prisiminimų knygos „Vyrai Gedimino kalne“ pristatymas. Organizatoriai: Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka, asociacija ,,Kurtuvėnų bendruomenė“.
■ 13, 20 d. 12 val. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOJE – edukaciniai užsiėmimai su Trečio amžiaus universiteto studentais „Ebru menas – tapymas ant vandens“.
■ 16 d. 11 val. – ŠAKYNOJE – šventė „Lietuviško žodžio ir knygos pagerbimas istorinei atminčiai“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui.
Programoje: 11 val. – Šv. Mišios Šakynos bažnyčioje ir Šiaulių kamerinio choro „Bičiuliai“ koncertas; 12 val. – knygnešystei skirto paminklo (autoriai: Stasys Šalkauskas ir Petras Bandza) atidengimas; 12.30 val. – Šakynos Kultūros centre pranešimas „Knygnešių rankų palytėtos“. Lektorė Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vyriausioji metodininkė Audronė Kiršinaitė. Organizuoja: Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Šiaulių rajono savivaldybės Kultūros centro Šakynos filialas.
■ 19 d. 10 val. – RAUDĖNŲ BIBLIOTEKOJE – edukacinis užsiėmimas „Pasipuoškime Velykoms“.
■ 20 d. 12 val. – KAIRIŲ BIBLIOTEKOJE – edukacinis užsiėmimas „Verbų magijos dirbtuvėlės“.
■ 21 d. 12.30 val. – VERBŪNŲ BIBLIOTEKOJE – viktorina „Atverkim kalbos lobių knygą“.
■ 21 d. 13.20 val. – VERBŪNŲ BIBLIOTEKOJE – akcija „Gimtieji žodžiai paukščiais skriskit“.
■ 27 d. 12 val. – KAIRIŲ BIBLIOTEKOJE – edukacinis užsiėmimas „Velykų dekoracijos“.
■ 27 d. 12 val. – KURTUVĖNŲ BIBLIOTEKOJE – poezijos popietė „Pavasario laiškai“, skirta Pasaulinei poezijos dienai. Dalyvauja poetė Eugenija Liumaitė.
■ 28 d. 17 val. – GRUZDŽIŲ AUGUSTINO GRICIAUS BIBLIOTEKOJE – eiliuotojų popietė „Atidengsiu tau žodį it širdį“.
PARODOS
■ 5 d. – KAIRIŲ BIBLIOTEKOJE – Kairių lopšelio-darželio „Spindulėlis“ „Gudručių“ grupės vaikų piešinių paroda „Spalvų daina Lietuvai“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui ir Kovo 11-ajai (veiks iki 04-02).
■ 6 d. – GRUZDŽIŲ AUGUSTINO GRICIAUS BIBLIOTEKOJE – karpinių paroda „Laisvės paukščiai“, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai (veiks iki 03-16).
■ 9 d. – GINKŪNŲ BIBLIOTEKOJE– Šiaulių miesto Medelyno progimnazijos mokinių sukurtų pilių maketų paroda „Mano Lietuva – mano tvirtovė“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui (veiks iki 03-31).
■ 12 d. – KAIRIŲ BIBLIOTEKOJE – Šiaulių logopedinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus vaikų darbelių paroda „Gimtinėje skamba paukštelių balsai“ (veiks iki 04-13).
■ 12 d. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOJE– Foto meno erdvėje – Gabrielės Stankaitytės fotografijos darbų paroda „Metų laikai“ (veiks iki 04-12).
■ 19 d. – KAIRIŲ BIBLIOTEKOJE – Genės Grinienės karpytų atvirukų paroda „Pavasario šventė“, skirta Šv. Velykoms (veiks iki 04-06).
 

 
 
« Atgal į naujienas
Svetainėje naudojamos Zigmo Ripinsko nuotraukos
Pas mus įvairiausi lietuviški suvenyrai, išrankiausiam klientui: