Lankytinos kapavietės

 • Grafų Aleksandros ir Dimitrijaus Zubovų kapai. Beinoriškės k., Beinoriškės kaimo senosios kapinės
 • Nepriklausomybės kovose žuvusių karių kapai; Kurtuvėnai
 • Knygnešio, rašytojo Augustino Baranausko kapas; Šiupylių k., miestelio kapinės
 • Knygnešio Pranciškaus Veličkos kapas; Gruzdžių mstl.; senosios miestelio kapinės
 • Rašytojo, kalendorių leidėjo Lauryno Ivinskio kapas; Kuršėnai; senosios miesto kapinės
 • Kunigo, Kuršėnų Šv.Jono Krikštytojo bažnyčios statytojo, kanauninko Vaclovo Dambrausko kapas; Kuršėnai; Kuršėnų bažnyčios šventorius
 • Tomo Zaukos, Dariaus ir Girėno komiteto pirmininko, sportinės aviacijos pradininko Lietuvoje, kapas; Kuršėnai; senosios miesto kapinės
 • Poeto Zigmo Gaidamavičiaus-Gėlės kapas; Sereikių k., Sereikių kaimo kapinės
 • Nepriklausomybės kovose žuvusių karių kapai; Meškuičiai;
 • Kunigo, rašytojo Kazimiero Pakalniškio kapas; Raudėnų k., Raudėnų kaimo kapinės
 • Profesoriaus, miškininkystės mokslo Lietuvoje pradininko Povilo Matulionio kapas; Aleksandrijos k., Janvičių šeimos kapinės
 
 
Grįžti atgal į pradinį puslapį
Svetainėje naudojamos Zigmo Ripinsko nuotraukos
Pas mus įvairiausi lietuviški suvenyrai, išrankiausiam klientui: