Pranciškonų vienuolynas prie Kryžių kalno

Jurgaičių kaimas, Meškuičių sen., Šiaulių rajonas. Tel:. 8-41-527733

Popiežius Jonas Paulius II, 1993 m. rudenį, kelioms savaitėms teprabėgus nuo jo kelionės po Lietuvą, lankydamasis Italijoje, La Vernos kalno pranciškonų vienuolyne, brolius pranciškonus paragino pastatyti prie Kryžių kalno vienuolyną. Pranciškonai veikiai atsiliepė į popiežiaus paraginimą. Eremo projektą sukūrė architektai Angelo Polesello ir Nunzio Rimmaudo; statybą prižiūrėjo Šiaulių rajono vyr. architektas A. Jukna. Kertinis vienuolyno akmuo išrėžtas iš La Vernos kalno, jį pašventino popiežius Jonas Paulius II, akmenyje saugoma kapsulė su vienuolyno steigimo dokumentais. Pastatą, stovintį 300 metrų nuo Kryžių kalno, statyti padėjo Toskanos provincijos broliai pranciškonai. Jis iškilmingai pašventintas 2000 m. liepos 8 d.

Vienuolyne įrengta keliolika celių, koplyčia, biblioteka. Koplyčią puošia Algirdo Dovydėno vitražai pranciškonų vienuolijos istorijos tema, išraiškingas altorius, tabernakulis ir pulpitas (autorius – dalininkas Rimantas Sakalauskas). Altoriaus reljefuose atsiskleidžia Kryžių kalno ir La Vernos kalno sąsajos. Ant šio kalno melsdamasis šv. Pranciškus gavo stigmas – Kristaus žaizdas.

Šiuose Mažesniųjų brolių ordino (OFM – pranciškonų) namuose įsikūręs Lietuvos šv. Kazimiero provincijos noviciatas. Sykiu broliai pranciškonai yra tarsi Kryžių kalno globėjai. Vienuolyne gali rasti prieglobstį tyloje norintys susikaupti maldininkai.

Kryžių kalno vienuolyno koplyčia atidaryta 8–21 val.

Kryžių kalno ir La Vernos ryšys: popiežiaus žodžiai, jog visam pasauliui, visai sekuliarėjančiai Europai reikėtų keliauti melstis į Kryžių kalną ir La Verną.

Vienuolyno meno kūriniai ir jų autoriai

Vienuolyno projekto autorius – architektas pranciškonas Angelo Polesello. Projektą įgyvendino La Vernos kalno vienuolyno architektas-restauratorius Leandro Rimmaudo Nunzio. Kryžių kalno vienuolyno Šv. Pranciškaus stigmų gavimo koplyčios altorių, tabernakulį ir pulpitą sukūrė skulptorius Rimantas Sakalauskas. Koplyčios vitražų autorius – profesorius Algis Dovydėnas, Dailės akademijos vitražų katedros vedėjas. Kairėje koplyčios pusėje esantys vitražai žymi Šv. Pranciškaus ir jo pirmųjų brolių gyvenimo momentus, dešinėje – pranciškonų pradžią Lietuvoje bei svarbiausias jų istorijos akimirkas. Altoriaus paveikslo „Pranciškaus pamokslas paukščiams” autorius – Tel Avivegyvenantis dailininkas, Lietuvos žydas Leo Ray. Altoriaus kryžius – San Damijano kryžiaus reprodukcija. Koplyčios prieangyje esančių „Šv. Pranciškaus stigmų gavimo” ir „Marijos soste” ikonų kūrėjas pranciškonas brolis Carlo Bertagnin. Vienuolyno kiemelio bronzinės skulptūros „Šventasis Pranciškus ekstazėje” autorius – skulptorius Fabrizio Giannini. Gintauto Kurmanskio įmonė „Šiaulių kalviai” nukalė koplyčios vartus ir kitus geležinius dirbinius vienuolyne ir aplink jį.

 
 
Grįžti atgal į pradinį puslapį
Svetainėje naudojamos Zigmo Ripinsko nuotraukos
Pas mus įvairiausi lietuviški suvenyrai, išrankiausiam klientui: