Rezistencijos kovų dalyvių kapai

  • Bazilionų krašto žuvusiųjų kovotojų laidojimo vieta; miestelio kapinės
  • Šiupylių rezistencijos dalyvių kapas; miestelio centre
  • Pokario metais žuvusių rezistentų kapas; Lukošaičių k., senosios kapinės
  • Rezistencijos kovotojų broliški kapai; Mikutaičių k., Skobiškio miškas
 
 
Grįžti atgal į pradinį puslapį
Svetainėje naudojamos Zigmo Ripinsko nuotraukos
Pas mus įvairiausi lietuviški suvenyrai, išrankiausiam klientui: