Šauļu rajona tūrisma un biznesa informācijas centrs

Napoleona nometne

Nometne

Personiskās izaugsmes un piedzīvojumu vasaras nometnes bērniem un jaunatnei. Programma un tās aktivitātes izstrādātas, lai īpašu uzmanību veltītu bērnu un jauniešu radošuma, stratēģiskās domāšanas, empātijas veidošanai un personas iekšējā “es” augšanai, vērtību orientācijas un pilsonisko saistību izpratnes veicināšanai un nostiprināšanai; ķermeņa fiziskajai pilnveidošanai sporta, stresa samazināšanas un atbrīvojošās aktivitātēs, kā arī ar veselīgu uzturu.

Atsauksmes

Komentēt