Šauļu rajona tūrisma un biznesa informācijas centrs

Agaiļu kapela

Kapličas un krusti

Sakrāla, meža ieskauta kapela, kur nodoties domām un lūgties. Tālu no apdzīvotām vietām – Šauļu rajona Gedinču mežniecības Agaiļu mežā (12. kvartāla 8. gabalā), apmēram 12 km uz ziemeļiem no Kuršēniem.

Uz Agaiļu kapelu cilvēki dodas pēc brīnumaina ārstnieciskā ūdens, lūgties un nomierināties. Te laulājas pāri, ģimenes kristī bērnus. Divas reizes gadā Agaiļu kapelā notiek dievkalpojumi: Debesbraukšanas dienas atlaidas un Pateicības svētki pirmajā septembra svētdienā. Lai kad jūs arī neierastos, šī svētvieta vienmēr ir atvērta: durvis atslēgtas, un cilvēki te var mierīgi lūgties. Kapelas interjers ir vienkāršs, askētisks.

Pirmā koka kapela dziļi Agaiļu mežā tika uzbūvēta vēl dzimtbūšanas laikos. Pie tās bija apglabāti 1863. gada sacelšanās dalībnieki. Pēc veco iedzīvotāju teiktā, pie Agaiļu kapelas tika apglabāti Klaišu muižā līdz nāvei pērtie dzimtļaudis. Cilvēki domāja, ka šai vietai piemīt brīnumains spēks, tāpēc te novietoja krustus. 1939. gadā šajā vietā tika uzbūvēta betona baznīciņa, kura 1942. gadā aizdedzināta. Vēlāk baznīcai tika atjaunots jumts, un tā nostāvēja trīs gadu desmitus, kamēr 1974. gadā nodega no zibens spēriena. 1975. gadā par ticīgo līdzekļiem atjaunotā Agaiļu baznīca tā paša gada rudenī pēc padomju varas lēmuma ar buldozeru tika nojaukta. Svētās relikvijas un krusti tika iznīcināti, sagāzti turpat blakus izraktās tranšejās. Agaiļu baznīcas atjaunošana vēlreiz uzsākta pēc Lietuvas neatkarības atgūšanas. 1990. gadā arhitekte Rasa Budrīte, ilggadīga Šauļu rajona pašvaldības arhitektūras nodaļas darbiniece, izstrādāja kapelas projektu. Kuršēnu mežniecība saveda zemi, aizbēra bedres un atjaunoja bijušo uzkalnu.

Drīz pacēlās 13,6 m gara, 7,6 m plata, 14,6 m augsta jaunā Agaiļu kapelas ēka.

Kapelas centrā atrodas Sv. Jaunavas Marijas statuja, kuras saglabāšanas vēsture arī ir īpaša. Kad 1975. gadā ar padomju varas rīkojumu Agaiļu kapela tika nojaukta, bet tās relikvijas samestas tranšejās un aizbērtas ar zemi, cilvēki tās vēlāk atraka un restaurēja. Tā tika atgūta arī Sv. Jaunavas Marijas statuja, kura grezno atjaunotās kapelas interjeru. 2004.–2005. gadā Kuršēnu virsmežniecība atjaunoja Agaiļu baznīciņu, izveidoja paaugstinājumu pasākumiem, novietoja solus un sakārtoja apkārtni.

Atsauksmes

Komentēt