Darbo užmokestis

 

Pareigų pavadinimas

 

2020 m.

2021 m. I ketv.

2021 m. II ketv.

2021 m. III ketv.

2021 m. IV ketv.

Pareigybių skaičius

Vidutinis mėnesinis (nustatytasis)
darbo užmokestis, Eur

Vidutinis mėnesinis (nustatytasis)
darbo užmokestis, Eur

Vidutinis mėnesinis (nustatytasis)
darbo užmokestis, Eur

Vidutinis mėnesinis (nustatytasis)
darbo užmokestis, Eur

Vidutinis mėnesinis (nustatytasis)
darbo užmokestis, Eur

Direktorius

1

Duomenys neskelbiami

Duomenys neskelbiami

 

   

Vadybininkas

2

981,00

1016,00

 

   

Finansininkas-konsultantas

1

Duomenys neskelbiami

Duomenys neskelbiami

 

   

Turizmo vadybininkas

1

Duomenys neskelbiami

Duomenys neskelbiami

 

   

Plataus profilio darbuotojas

1

Duomenys neskelbiami

Duomenys neskelbiami

 

   

 

* duomenys neskelbiami, vadovaujantis 2003-04-18 LRV nutarimo Nr.480 “Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo 22.3 punktu