Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centras

Viešoji įstaiga

Viešoji įstaiga (VšĮ) yra pelno nesiekiantis ribotos atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą.

VšĮ gali steigti tiek vienas, tiek daugiau fizinių ir / ar juridinių asmenų, steigėjų skaičius neribojamas.

VšĮ gali būti steigiama elektroniniu būdu naudojant pavyzdinius steigimo dokumentus per Registrų centro savitarnos sistemą. Plačiau apie juridinių asmenų steigimo procedūras rasite štai čia. Prieš pradedant juridinio asmens steigimą, būtina rezervuoti pavadinimą.

Privalumai: Trūkumai:
  1. Ribota civilinė atsakomybė – dalininkas rizikuoja tik tuo turtu, kurį įnešė į VšĮ, taip apsaugodamas savo asmeninį turtą;
  2. Nereikia įnešti lėšų įstatiniam kapitalui (palyginimui – UAB minimalus įstatinis kapitalas yra 2 500 Eur);
  3. Pelno nesiekiantys vienetai gali susimažinti apmokestinamąjį pelną lėšomis, tiesiogiai skiriamomis, t. y. faktiškai patirtomis, einamąjį mokestinį laikotarpį  arba numatomomis tiesiogiai skirti per du vėlesnius vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius viešuosius interesus tenkinančiai veiklai finansuoti.
  4. VšĮ gali vykdyti komercinę veiklą;
  5. VšĮ gali gauti paramą iš juridinių asmenų ir 1,2% paramą iš gyventojų;
  6. Galimybė pasitraukti iš veiklos perleidžiant dalininko teises kitiems asmenims;
  7. Galimybė pritraukti papildomų lėšų priimant į VšĮ naujus dalininkus.
  1. VšĮ pelnas negali būti išmokamas dalininkams, todėl dalininkai pinigus iš įmonės gali gauti tik išmokant darbo užmokestį;
  2. VšĮ negali būti pertvarkyta į UAB;
  3. VšĮ gali verstis tik jos įstatuose nurodyta veikla.

Naudinga informacija: