Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centras

Korupcijos prevencija

Apie Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centre pastebėtus galimus korupcijos atvejus piliečiai gali pranešti:
1. Turizmo ir verslo informacijos centro direktoriui el. paštu [email protected] ir/ar telefonu (8 41) 584486.
2. Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) el. paštu [email protected] ir/ar „Karštąja linija“ visą parą tel.: (8 5) 266 3333. Taip pat, palikti pranešimą STT svetainėje pasirinkus nuorodą „praneškite apie korupciją/palikite pranešimą čia“ ar paspaudus judantį informacinį skydelį „Tu gali sumažinti korupciją“.
3. Šiaulių rajono savivaldybei el. paštu [email protected] ir/ar pasitikėjimo telefonu (8 41) 420472.

Atsakingu už korupcijos prevenciją ir kontrolę yra direktorė Kristina Duseikaitė-Pekštienė (8 41) 584486, el. paštas [email protected]

Informacija apie gautus korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos pranešimus:

  • 2018 m. – negautas nei vienas pranešimas;
  • 2019 m. – negautas nei vienas pranešimas.
  • 2020 m. – negautas nei vienas pranešimas. 
  • 2021 m. – negautas nei vienas pranešimas.
  • 2022 m. – negautas nei vienas pranešimas.
  • 2023 m. – negautas nei vienas pranešimas.

Korupcijos prevencijos dokumentai

Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centro apgaulės ir korupcijos prevencijos tvarkos aprašas

Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centro antikorupcinio elgesio taisyklės

Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centro etikos kodeksas

Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centro informacijos apie pažeidimus teikimo tvarkos aprašas

Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centro dovanų aprašas

Korupcijos rizikos tikimybė

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės 2019 m. 

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės 2020 m. 

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės 2021 m. 

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės 2022 m. 

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės 2023 m. 

Informacijos apie asmenį surinkimas

Pareigybė, į kurią  skiriant asmenį, prašoma Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pateikti informaciją

Privatūs interesai

Viešųjų ir privačių interesų derinimo tvarkos aprašas 

Daugiau informacijos antikorupcine tema