Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centras

Projektai

Lietuvos kultūros tarybos programa „Tolygi kultūrinė raida“ kodas (2022-1-08-002-11-04-17). Projektas „Pasivaikščiojimas po Kuršėnų L. Ivinskio pėdomis ". 
Projekto tikslas – Stiprinti Lauryno Ivinskio istorinės atminties aktualizavimą plačioje visuomenėje
Projekto rezultatas:
1. Sukurta inovatyvi virtuali ekskursija.
2. Įsigyta gido sistema, susidedanti iš 2 siųstuvų, 33 imtuvų ir 1 transportavimo krepšio su įkrovimo lizdais.
3. Sukurta „Pasivaikščiojimas po Kuršėnus L. Ivinskio pėdomis“ „gyva“ ekskursija ir 3 kartus nemokamai pravestos projektą pristatančios ekskursijos.

Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba.

Projekto partneris Šiaulių rajono savivaldybė

 

 

 

Lietuvos kultūros tarybos programa „Tolygi kultūrinė raida“ kodas (2022-2-08-002-11-04-17). Projektas „Jono Kiriliausko knygos „Kanauninkas Vaclovas Dambrauskas (1878-1941). Žmogaus epocha ir jo laikas, tarnystė, atmintis" leidyba"
Projekto tikslas – Stiprinti kanauninko Vaclovo Dambrausko istorinės atminties aktualizavimą plačioje visuomenėje.

Projekto uždaviniai: Projekto uždaviniai:
1. Išleisti Jono Kiriliausko knygą "Kanauninkas Vaclovas Dambrauskas (1878-1941). Žmogaus epocha ir jo laikas, tarnystė, atmintis";
2. Pristatyti išleistą knygą, fotografijų parodos metu netradicinėje erdvėje (Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia);
3. Pristatyti išleistą knygą ekskursijoje ir pravesti tris ekskursijas.

Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba.

Projekto partneris Šiaulių rajono savivaldybė

   

 

 

Lietuvos kultūros tarybos programa „Tolygi kultūrinė raida“ kodas (01-009-01-02-22). Projektas „Kryžių kalno vaizdų skaitmeninimas". 

Projekto tikslas – kultūros paveldo - Kryžių kalno vaizdų skaitmeninimas, sukuriant virtualų turą, panaudojant 3600 nuotraukas, archyvines nuotraukas ir video medžiagą, kompiuterinę grafiką, užkadrinį balsą.
Projekto rezultatas:
1. Suskaitmeninti Kryžių kalno vaizdai;
2. Sukurtas virtualus turas, panaudojant 3600 nuotraukas, archyvines nuotraukas ir
video medžiagą, kompiuterinę grafiką, užkadrinį balsą;
2. Įsigyti virtualios realybės akiniai (1 vnt.);
3. Virtualus turas pritaikytas mobiliems telefonams.

Projektą rėmė Lietuvos kultūros taryba, Šiaulių rajono savivaldybė

  

 

 

Lietuvos kultūros tarybos programa „Tolygi kultūrinė raida“ kodas (01-009-01-02-23). Projektas „Pamiršti, nepamiršti Kuršėnų krašto dvarai". Projekto tikslas – stiprinti Kuršėnų krašto istorinį identitetą, supažindinant visuomenę su esamais ir buvusiais Kuršėnų krašto dvarais, jų iškiliais dvarininkais, gyventojais, didinti istorinio palikimo prieinamumą plačiai visuomenei - leidžiant geriau pažinti kultūrinę, istorinę Kuršėnų krašto raidą. Projekto rezultatas - 1. Surengta paroda apie Kuršėnų krašto buvusius ir išlikusius dvarus. Atrinkti ir pristatyti, istorinių požymiu reikšmingi, Kuršėnų krašto dvarų politikos, literatūros, visuomenės ir socialinio gyvenimo istorijos užfiksuotos ir išlikusios akimirkos. 2. Išleista knyga (500 egz) apie Kuršėnų krašto buvusius ir išlikusius dvarus. Knyga taps šaltiniu, įvairioms edukacijoms, turistiniams maršrutams, pagalbine priemone istorijos pamokose, suteiks naujos informacijos apie Kuršėnų krašto dvarų gyvenimo sąsajas su Lietuvos ir pasaulio kultūra bei visuomeniniu gyvenimu.

Projektą rėmė Lietuvos kultūros taryba, Šiaulių rajono savivaldybė

   

 

 

 

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra priemonė „Turizmo inovacijos". Projektas „Inovatyvus sprendimas - inovatyvus turizmas".  Projekto veikla: 1. Specializuotos turizmo duomenų bazės kūrimo paslaugų sigijimas. Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centras yra surinkęs, sukaupęs Šiaulių rajono turizmo duomenis. Šiuos duomenis tikslinga apibendrinti ir patalpinti duomenų bazėje. Įgyvendinant šią veiklą bus perkami spacializuotos turizmo duomenų bazės kūrimo paslaugos.Sukurtoje duomenų bazėje bus patalpinti surinkti Šiaulių rajono turizmo ištekliai. Turizmo duomenų baze naudosi išorės vartotojai (turistai) bei paslaugų teikėjai. Ši duomenų bazė vartotojams leis išbandyti naujas galimybes maršrutų paieškoje, kelionių planavime, išmanioje paieškoje ir kitose bazės funkcijose. Projekto rezultatas - Specializuota turizmo duomenų bazė. Sukurta duomenų bazė teikia kokybiškesnės paslaugas turistui - pasinaudojant duomenų baze atsirado galimybė nedelsiant suteikti susistemintą informaciją, padidėjo turistų ir paslaugų teikėjų pasitenkinimas bei aptarnavimo greitis. Duomenų bazės pagalba atsirado galimybė turistams tiesiogiai, be informacijos centro tarpininkavimo, kontaktuoti su  paslaugų teikėjais arba atvirkščiai, paslaugų teikėjams su turistais - tuo metu informacijos centras gali vykdyti alternatyvias veiklas. Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centras yra surinkęs, sukaupęs turizmo duomenis, kuriuos  patalpino į inovatyvią duomenų bazę. Centro konkurencingumas priklauso nuo galimybės pateikti vartotojams naujienas. Šiaulių rajono turizmo ir verslo centre turistų srautas yra virš 300 000 žmonių kasmet. Turistai lankosi iš viso pasaulio, kurie prieš atvykstant į Šiaulių rajoną, ieško informacijos. 

 

 

Šiaulių rajono vietos veiklos grupė. Projektas „Šiaulių rajono VVG narių ir potencialių vietos projektų vykdytojų gebėjimų ugdymas vietos plėtros strategijai įgyvendinti“ (projekto Nr. ŠIAU-LEADER-1C-M-9-1-2019). Projekto tikslas buvo suteikti Asociacijos  Šiaulių rajono vietos veiklos grupė” nariams ir potencialiems vietos projektų rengėjams ir vykdytojams žinių bei įgūdžių, susijusių su  LEADER metodo įgyvendinimu, vietos projektų, atitinkančių Asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategiją, inicijavimu, planavimu ir vystymu. Projekto metu buvo organizuojami  mokymai:
1.„Verslo pradžia: nuo plano rengimo” ; 
2. „Verslo galimybės kaime, sėkmingi verslo pavyzdžiai”;
3. „Bendruomeninio, socialinio ir socialiai atsakingo verslo galimybės”;
4. „Bendruomeninio, socialinio ir socialiai atsakingo verslo idėjų generavimas”;
5. „Bendruomeninio, socialinio ir socialiai atsakingo verslo planavimas ir galimybių įvertinimas”.
6. „Inovatyvūs elektroniniai pardavimo kanalai";
7. „Krašto kultūros ir tradicijų savitumo išsaugojimas”;
8. „Viešųjų erdvių tvarkymo kaimų teritorijose aspektai”.
 Rezultatas: suorganizuoti 8 mokymai, kurių kiekvieno trukmė 8 ak. val. Mokymų dalyviai buvo maitinami (pietūs ir 2 kavos pertraukėlės). Dalyviai  -  Šiaulių rajono potencialūs vietos projektų paraiškų teikėjai, pareiškėjai, Asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė” nariai.