Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centras

Veiklos sritys

Viešoji įstaiga Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centras (įstaigos kodas – 145799054, toliau Centras) įkurtas 2003 m. lapkričio 3 d. ir nuo įkūrimo pradžios buvo vienas iš paslaugų verslui infrastruktūros tinklų įstaigų, o nuo 2008 m. pradžios pradėjo teikti  turizmo informacijos paslaugas atvykstantiems turistams ir Šiaulių rajono žmonėms apie lankytinas Šiaulių rajono vietoves, objektus.

Centras leidžia ir platina informacinius leidinius, teikia įvairias paslaugas (dokumentų rengimas fiziniams ir juridiniams asmenims). Bendradarbiauja su įvairiomis įstaigomis ir įmonėmis organizuojant mokymus, renginius, akcijas, kurie reprezentuoja miestą ir regioną, dalyvauja turizmo ir verslo parodose, akcijose, konsultuoja interesantus verslo ar turizmo klausimais, vykdo prekybą suvenyrais, amatininkų dirbiniais bei Šiaulių rajono leidiniais.

Centro veikla vykdoma dviejuose vietose: J.Basanavičiaus g.7, Kuršėnai ir Piliakalnio g. 7, Domantų k.,  Meškuičių seniūnija, Šiaulių rajonas.

Veikla trumpai:

  • Turizmo srityje yra pristatomi rajono ir šalies turizmo rekreaciniai ištekliai, turizmo paslaugos.
  • Verslo srityje teikiamos konsultacijos, pagalba pradedant ir plečiant verslą, vykdomi sklaidos renginiai, seminarai, reklama.
  • Įstaiga veiklą vykdo vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, kitais LR įstatymais ir teises aktais, visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimais, tarybos sprendimais bei įstaigos įstatais.
  • Nuo 2015 m. rugsėjo 14 d. Centro vieninteliu dalininku tapo Šiaulių rajono savivaldybė.