Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centras

Verslo liudijimo ir individualios pažymos palyginimas

 

Verslo liudijimo ir individualios pažymos palyginimas

Esminis skirtumas tarp šių dviejų būdų yra tas, kad įsigijus verslo liudijimą, arba kitaip dar vadinamą patentą, iš anksto reikia sumokėti fiksuoto dydžio pajamų mokestį, o vykdant veiklą pagal individualios veiklos pažymą – pajamų mokestį reikia sumokėti pasibaigus mokestiniam laikotarpiui nuo faktiškai gautų pajamų ir išlaidų skirtumo. Verslo liudijimo ir individualios pažymos palyginimas padės įvertinti, kuri verslo forma yra tinkamesnė pasirinkai veiklai.

  Individualios veiklos pažyma Verslo liudijimas
Pagrindinis skirtumas

GPM mokamas pasibaigus mokestiniam laikotarpiui nuo apmokestinamųjų pajamų, t. y. faktiškai gautų pajamų ir išlaidų skirtumo.

Iš anksto mokamas fiksuotas GPM mokestis (nepriklausantis nuo gautų pajamų dydžio).

Veiklos apribojimai

Visa komercinė/gamybinė veikla, išskyrus tas, kurias gali vykdyti juridinis asmuo arba turėti leidimą suteikiantį teisę verstis tos rūšies veikla (negalima nekilnojamų pagal prigimtį daiktų pardavimo/nuomos veikla).

Galimos veiklos išvardintos individualios veiklos rūšių sąraše

Per metus galima gauti pajamų ne daugiau kaip 45 000 EUR.

PVM mokėtojai negali vykdyti individualios veiklos pagal verslo liudijimą

prekybos verslo liudijimą turintys gyventojai per kalendorinius metus gali parduoti prekių iki 4 500  EUR prekybos veiklos nevykdantiems juridiniams asmenims ir prekybos veiklą vykdantiems fiziniams asmenims, išskyrus prekybą automobiliais, motociklais, mopedais, žemės ūkio ir maisto produktus parduoti kitam prekybos veiklą vykdančiam fiziniam asmeniui.

paslaugų bei gamybos verslo liudijimas suteikia teisę teikti paslaugas bei parduoti savo gamybos prekes gyventojams (tarp jų ir prekybos verslo liudijimus įsigijusiems gyventojams bei individualią veiklą įregistravusiems gyventojams), taip pat parduoti savo gamybos prekes ir teikti paslaugas (išskyrus gyvenamosios paskirties patalpų nuomą) juridiniams asmenims, jeigu iš juridiniams asmenims parduotų savo gamybos prekių ir suteiktų paslaugų gautos iš verslo liudijime nurodytos veiklos pajamos nėra didesnės kaip 4500 EUR  per mokestinį laikotarpį.

Veiklos laikotarpis

Neribotas.

Veiklos laikotarpis neribotas; trukmė nurodoma prašyme (maksimali - 1 kalendoriniai metai; minimali – prekybai 1 diena, o paslaugoms bei gamybai 5 pasirinktos dienos). Verslo liudijimą galima pratęsti.

Darbuotojų samdymas

Galima įdarbinti darbuotojus.

Galima tik įtraukti šeimos narius.

Mokėtini mokesčiai
Gyventojų pajamų mokestis (GPM) 15% (atėmus mokesčio kreditą), tai yra 5 % iki 15 % apmokestinamųjų pajamų, mokama kartą per metus.Nebeliko termino „laisvoji profesija“.
Valstybinio socialinio draudimo įmokos (VSD)

12,52% arba 14,32% - jei asmuo kaupia pensijai papildomai 2,1 %, arba 15,52% - jei asmuo kaupia pensijai papildomai 3 % nuo 90% apmokestinamųjų pajamų (neatėmus VSD ir PSD įmokų), mokama kartą per metus.3 Įmokas galima mokėti iš anksto (avansu). Avansu apskaičiuojamos VSD įmokos mokamos kartą per mėnesį, ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos. Įmokos iš anksto skaičiuojamos ir mokamos savanoriškai.

Privalomojo sveikatos draudimo įmokos (PSD) 6,98% nuo MMA, mokama kas mėnesį.4 Pasibaigus metams, jei asmens faktiškai gautos pajamos viršija 12 MMA, tuomet reikia mokėti papildomai 6,98% nuo 90% gautų apmokestinamųjų pajamų.Užsieniečiams, turintiems leidimus laikinai gyventi Lietuvoje, kurie vykdo individualią veiklą, rekomenduojama PSD įmokas sumokėti avansu (pvz., rugsėjo mėnesio įmoką sumokėti iki rugpjūčio 31 d.), nes šie asmenys tik sumokėję einamojo mėnesio PSD įmoką yra laikomi apdraustais privalomuoju sveikatos draudimu.

3VSD įmokų gali nemokėti  (tas laikotarpis bus neįskaitytas į valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą) – asmenys gaunantys  senatvės ar   netekto darbingumo (invalidumo)  pensiją Lietuvoje arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje; šalpos pensiją ar šalpos kompensaciją, išskyrus šalpos našlaičių pensiją; yra sukakę senatvės pensijos amžius; vykdo individualią veiklą pagal pažymą vienerius metus nuo pirmosios veiklos pradžios (Pirmosios veiklos pradžia laikoma po 2018 m. sausio 1 d. asmeniui pirmą kartą tapus savarankiškai dirbančiu asmeniu).

4PSD įmokų kas mėnesį gali nemokėti, jeigu jie moka arba už juos yra mokamos sveikatos draudimo įmokos. Ši taisyklė taikoma dirbantiems pagal darbo sutartį, valstybės tarnautojams, pareigūnams, pensininkams, neįgaliesiems ir kitiems. Sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 ir 10 dalyse bei 6 straipsnio 4 dalyje įvardintiems asmenims.