Struktūra

Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centro pareigybių sąrašas patvirtintas Šiaulių rajono savivaldybės direktoriaus  2016 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. A-384 „Dėl VŠĮ Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centro pareigybių sąrašo patvirtinimo“.

                                                                                                                                                   

Pastaba. *Darbuotojas priimamas sezono laikotarpiu nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 30 d.