BAŽNYČIŲ NAKTYS. Kelmės, Raseinių, Šiaulių rajonuose ir Šiaulių mieste. Verbūnų koplytėlėje Šv. Onos atlaidai

Kiti renginiai

Šv. Onos atlaidai

Prie Verbūnų koplytėlės Šv. Mišios

Programa..