NEBEREGISTRUOJAME. Seminaras „Apskaitos reforma nuo 2022-05-01“.

Seminaras

Apgailestaujame, bet nebegalime registruoti į seminarą. Pasiektas maksimalus seminaro klausytojų skaičius. Laukiame Jūsų kituose mūsų seminaruose.

Seminaro trukmė 4 ak. val.
Seminaras nemokamas Šiaulių rajono SVV subjektams. 

Seminaro temos:
1. Naujojo Finansinės apskaitos įstatymo taikymo išplėtimas (įtraukiami ir fiziniai asmenys), sąvokų keitimas.
2. Apskaitos politika, sąskaitų planas, vidaus apskaita.
3. Apskaitos dokumento, sampratos ir apibrėžties keitimas: Grynųjų pinigų apskaitos dokumentai; Specialiosios paskirties apskaitos dokumentai; Apskaitos dokumentų informacija (rekvizitai); Apskaitos dokumentų parengimo ir pateikimo formos ir terminų keitimas; Klaidų taisymas ir dokumentų atkūrimas, saugojimas.
4. Ūkinių operacijų pagrindimas ir jų duomenų registravimas.
5. Privalomi ir laisvai pasirenkami apskaitos registrai: Didžioji knyga; Reikalavimai apskaitos registrų įrašams; Registrų pasirašymas ir klaidų taisymas.
6. Inventorizacija: privaloma ir laisvai pasirenkama kaip kontrolės priemonė.
7. Finansinės apskaitos vidaus kontrolės sistema, būtini reikalavimai.
8. Apskaitą tvarkantys asmenys, jų funkcijos. Nurodymai vadovui, kaip parinkti buhalterį.
9. Nauji reikalavimai apskaitos paslaugas teikiantiems subjektams.
10. Apskaitos organizavimas ir tvarkymas. Funkcijų ir atsakomybių atskyrimas tarp vadovo ir apskaitą tvarkančio asmens. Naujos vadovo su apskaita susijusios funkcijos ir atsakomybės.
11. Keičiami verslo apskaitos standartai ir pelno nesiekiantiems subjektams bei religinėms bendruomenėms.
12. Įmonių atskaitomybės įstatymo pakeitimai (buvo ĮFAĮ): Vadovo pareigos; Ataskaitų pasirašymo privalomumas; JAR pateiktų finansinių ataskaitų kokybės stebėsena.
13. Įmonių grupių konsoliduotosios atskaitomybės įstatymo pakeitimai.
14. Viešųjų įstaigų, Asociacijų, Labdaros ir paramos fondų įstatymų pakeitimai.
15. Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai. Turto perkainojimas, ribojimas skirstyti paskirstytinąjį pelną.

Būtina registracija:
Tel. 8-41 584486
El. paštas [email protected]