Seminaras „2021 m. finansinės atskaitomybės rengimas ir mokesčių naujovės 2022 m.“

Seminaras

Seminaro trukmė 6 ak. val.
Seminaras nemokamas Šiaulių rajono SVV subjektams

Seminaro temos:
1. Pasiruošimas finansinių ataskaitų rengimo procesui prasideda nuo pirminių dokumentų: ar visi dokumentai pateikti buhalterijai? i.SAF kryžminimo duomenų naudojimas; VAZ duomenų naudojimas savikontrolei; efektyvus inventorizacijos procesas; didžiosios knygos peržiūra. Sintetinės ir analitinės apskaitos kontrolė.
2. Finansinių ataskaitų rengimo procesas: pelno nuostolių ataskaitos pildymas – pajamų ir sąnaudų grupavimas. Pelningos / nuostolingos veiklos teigiami ir neigiami aspektai; balanso sudarymo principai – klaidos ir pamokos. Finansinės analizės rodiklių panaudojimas įvertinti finansinių ataskaitų kokybei; aiškinamasis raštas – privalomai atskleistina informacija. Pandemijos įtakos aprašymas aiškinamajame rašte.
3. Naujos redakcijos LR Finansinės apskaitos įstatymo apžvalga – galimybė pasiruošti pokyčiams.
4. Pelno mokesčio deklaracijos pildymas: leidžiami/neleidžiami atskaitymai; apmokestinamosios/neapmokestinamosios pajamos; papildomi koregavimai pelno mokesčio deklaracijoje; nuolatinių buveinių apmokestinimas ir jų įtaka Lietuvoje mokamam pelno mokesčiui.
5. Aktualūs pridėtinės vertės mokesčio klausimai:
6. Gyventojų pajamų mokestis: 2021 metais gyventojams išmokėtų sumų deklaravimas ir naujausi pakeitimai; pajamos natūra dėl lengvųjų automobilių naudojimo; 2022 metų pokyčiai – MMA, MVA ir NPD.
7. Aktualūs darbo santykių pokyčiai: naujausi VDI išaiškinimai; darbo užmokesčio ir kitų išmokų mokėjimas tik banko pavedimu nuo 2022-01-01.
8. Nekilnojamojo turto mokesčio skaičiavimo ypatumai fiziniams ir juridiniams asmenims: 2021 metų masinis turto vertinimas įtakojo mokestinės vertės padidėjimą; Nekilnojamojo turto įsigijimo / rekonstrukcijos / perleidimo įtaka nekilnojamojo turto mokesčiui apskaičiuoti. Lengvatos.
9. Aplinkos taršos mokestis – naujos redakcijos įstatymo nuostatų taikymas 2021 metams ir tarifų pokyčiai 2022 metams.
10. Privalomų duomenų teikimas mokesčių administratoriui ir jų vertinimas. Ankstyvojo perspėjimo sistema.
11. Atviri duomenys – nuo VMI iki Registrų centro. 

Būtina registracija:
Tel. 8-41 584486
El. paštas [email protected]