Seminaras „DARBO UŽMOKESTIS 2022 M. IR NETIPINIAI SKAIČIAVIMO ATVEJAI“

Nuotolinis seminaras

DARBO UŽMOKESTIS 2022 M. IR NETIPINIAI SKAIČIAVIMO ATVEJAI

Lektorė: Jurgita Navikienė

Data: 2022 m. liepos 12 d., 

Seminaro laikas:

• 08:30 – 10:30 val. 1 seminaro dalis

• 10:30 – 10:45 val. kavos pertrauka

• 10:45 – 12:30 val. 2 seminaro dalis

Registracija tel. 841 584486,  el.paštu [email protected]

Seminaras Šiaulių rajono įmonėms NEMOKAMAS

Užsiregistravusiems į seminarą prisijungimo nuorodą atsiųsime likus 1 dienai iki seminaro. 

APIE SEMINARĄ

Darbo užmokestis neapsiriboja vien tik tipiniu mėnesinės algos apskaičiavimu. Neretai pasitaiko specifinių situacijų, kai būtina žinoti, kaip apskaičiuojamas VDU pasikeitus darbuotojo darbo laiko normai, kai darbuotojas dirba pagal individualų darbo laiko režimą, kokiu tarifu apmokėti darbą švenčių, poilsio dienomis, kaip teisingai vesti faktiškai dirbto laiko apskaitą ir įrodymų dokumentaciją bei gilintis į naujai iškylančias situacijas.

Nuolat atnaujinama ir keičiama darbo užmokesčio skaičiavimo tvarka verčia apskaitą tvarkančius asmenis neatsilikti nuo pakeitimų, o kartais ir pasukti galvą, kokius reikalavimus taikyti.

Neteisingai apskaičiuotas darbo užmokestis ir išmokėtos per didelės sumos, dėl klaidingai pažymėto faktiškai dirbto laiko bei netinkamai pildomų darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščių, nebus grąžinamos, tad apskaitą tvarkantys asmenys turi itin atsakingai sekti visus skaičiavimų reikalavimus ir jų pasikeitimus.

Svarbu paminėti, jog už nedeklaruotą ir nelegalų darbą gali būti skiriamos ne tik piniginės sankcijos, bet ir papildomos priemonės, tokios kaip: neįtraukimas į patvirtintų įmonių sąrašą, neišduodami leidimai dirbti ir nepriimami sprendimai dėl darbo atitikties, nesuteikiamas paramos gavėjo statusas ir kt.

Algas skaičiuojantis kolega turi išmanyti net ir alimentų indeksavimo klausimus.

Taigi, tik žinant visą darbo laiko režimų, darbo apmokėjimo formų kontekstą, galima sukurti labiausiai tinkančią darbo apmokėjimo sistemą konkrečioje įmonėje. Ir tuomet net kiekvienam darbuotojui – parinkti tokį darbo režimą, kad ir darbo laiko apskaita būtų nesudėtingas uždavinys. Tačiau tam reikia plataus spektro žinių – nuo Darbo kodekso išmanymo iki mokesčių įstatymų niuansų.

MOKYMŲ TEMOS

1. Darbo užmokesčio pakeitimai nuo 2022 m.: 

• NPD ir MNPD formulės ir jų taikymas. Pokyčiai nuo 2022-06-01 – ar perskaičiuosime NPD nuo metų pradžios? Kada geriau taikyti „senąją“ formulę?;

• MMA įtaka neapmokestinamų GPM dienpinigių į užsienį dydžiams;

• Papildomi pensijos draudimo įmokos tarifai nuo 2022-07-01, įtrauktiems asmenims į II pakopos pensijų kaupimo sistemą;

• Ligos pašalpų tvarkos pasikeitimas iš darbdavio lėšų nuo 2022-04-01.

• Metinės GPM312 deklaracijos pildymo tvarkos pakeitimai 2022 – ruoštis reikia jau šiandien.

2. Nuo 2022-04-01 darbdaviai už pirmąsias ligos dienas pašalpą darbuotojui moka visais atvejais.

3. Naujas vaiko priežiūros atostogų ir išmokų reglamentavimas nuo 2023-01-01.

4. Darbo užmokesčio sudedamosios dalys. Priedų, priemokų, premijų apskaita. Kurių darbo užmokesčio dalių galima neįtraukti į vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimą ir nukrypimų apmokėjimą?

5. Kokiu tarifu apmokėti darbą švenčių, poilsio dienomis, viršvalandžius, naktinį darbą ir budėjimą? Kaip šiuos nukrypimus derinti tarpusavyje?

6. Darbo komandiruotėje apskaita: 

• Kokiu tarifu apmokėti komandiruotės kelionės laiką ir kada jo nebūna?

• Kada komandiruotės dienpinigiai turi būti apmokestinami?

• Rizika dėl darbo užmokesčio ir dienpinigių apmokestinimo Lietuvoje ir užsienyje. Pavyzdžiai.

• Atostoginių ypatumai, kai darbo užmokestis apmokestinamas ir užsienyje, ir Lietuvoje.

7. Atostogos, vidutinis darbo užmokestis. Naujausia VDI dėl atostoginių apskaičiavimo, kai atostogos prasideda vieną mėnesį, o baigiasi – kitą.

8. Atostoginių kaupinių perskaičiavimas ir koregavimas.

9. Darbo laiko apskaita: įmonių prievolės dėl darbo laiko apskaitos žiniaraščio formos ir pildymo tvarkos. Darbo režimai: galima juos derinti tarpusavyje – naujausia VDI nuomonė.

10. Darbo grafikų palyginimas su darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščiais. Faktiškai dirbto laiko apskaita ir įrodymų dokumentacija. Rizika dėl netinkamai pažymėto faktiškai dirbto laiko – galima „užsidirbti“ net ir nepatikimo mokesčių mokėtojo statusą.

11. Suminės darbo laiko apskaitos taikymo atvejai, darbo grafikų sudarymas, derinimas, vykdymas, pakeitimas. Darbo laiko balanso apskaičiavimas ir nukrypimų apmokėjimas. Nereglamentuotų teisės aktais pavyzdžių įforminimas įmonėje ar įstaigoje.

12. Pajamos natūra – grėsmės, galimybės, įvairovė.

13. Darbuotojų motyvavimo priemonių įforminimas ir apmokestinimas.

14. Išskaitų iš darbo užmokesčio vykdymo rekomendacijos ir apskaičiavimo ypatumai. Išskaitas pagrindžiantys dokumentai. Išskaitų eiliškumas.

15. Darbo užmokesčio sistemos aprašymas – privalomi ir papildomi (netipiniai) punktai. Darbuotojų grupavimas darbo apmokėjimo sistemoje. Galimybės.

16. Vidaus kontrolė darbo santykiuose – nauja prievolė nuo 2022-05-01.

17. Darbdavio pareiga informuoti dėl Lietuvoje įdarbintų ar atsiųstų laikinai dirbti užsieniečių.

18. Kompensacijos Ukrainos karo pabėgėliams. Subsidijos už įdarbintus ar sugrįžusius po tarnybos karo prievolininkus.

19. Darbo santykių apmokestinimo rizikų valdymas ir VMI atrankos patikrinimams kriterijai. Mokestinio tyrimo taisyklės.

20. Darbo sutarčių įforminimo ypatumai: dažniausiai daromų klaidų apibendrinimas ir praktinės rekomendacijos. Specifinės situacijos.