Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centras

Savivaldybės parama už įdarbintą jaunimą vasaros atostogų metu

Šiaulių rajono savivaldybė siekdama sudaryti palankias sąlygas jaunimo užimtumui didinti vasaros atostogų metu patvirtino jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programą. Pagal kurią darbdaviui, įdarbinusiam jaunimą, lėšos kompensuojamos šia tvarka: 

1. už jaunuolį, įdarbintą visu darbo krūviu, per mėnesį kompensuojama 50 proc. nustatytos Lietuvos Respublikos minimalios mėnesinės algos dydžio kompensacija; 

2. jeigu jaunuolis dirba ne visu darbo krūviu, kompensacija skaičiuojama proporcingai dirbtam laikui; 

3. kompensuojamų išlaidų periodas – birželio–rugpjūčio mėnesiai, ne ugdymo proceso metu.

Daugiau informacijos rasite perskaitę jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos tvarką. Parsisiųsti tvarką