Savivaldybės parama už įdarbintą jaunimą vasaros atostogų metu

Šiaulių rajono savivaldybė siekdama sudaryti palankias sąlygas jaunimo užimtumui didinti vasaros atostogų metu patvirtino jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programą. Pagal kurią darbdaviui, įdarbinusiam jaunimą, lėšos kompensuojamos šia tvarka: 

1. už jaunuolį, įdarbintą visu darbo krūviu, per mėnesį kompensuojama 50 proc. nustatytos Lietuvos Respublikos minimalios mėnesinės algos dydžio kompensacija; 

2. jeigu jaunuolis dirba ne visu darbo krūviu, kompensacija skaičiuojama proporcingai dirbtam laikui; 

3. kompensuojamų išlaidų periodas – birželio–rugpjūčio mėnesiai, ne ugdymo proceso metu.

Daugiau informacijos rasite perskaitę jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos tvarką. Parsisiųsti tvarką