Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centras

Agailių liepa

Gamtos paveldo objektai

Agai­lių lie­pos ka­mie­no apim­tis net 4,5 met­ro, aukš­tis apie 25 met­rus. Ti­kė­ti­na, kad kai Agailių liepa kartu su Pusbaublių liepa dar tik au­go, ap­link miš­kų ne­bu­vo, nes pa­na­šių pa­ra­met­rų me­džių ap­lin­kui nė­ra.

Atsiliepimai

Komentuoti