Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centras

Akmeninė skulptūra Kuršėnų puodžiams atminti

Paminklai ir skulptūros

Akmeninę skulp­tū­rą „Kur­šė­nų puo­džiams“ Stanislovas Ko­vė­ra su­kū­rė ir ją padovanojo gim­ta­jam mies­tui Kuršėnams. Nes Kuršėnai, meist­ro žo­džiais, esan­ti ne tik puo­džių sos­ti­nė, bet ir puo­džių lop­šys – išau­gi­nęs ne vie­ną gar­sų meist­rą ir me­ni­nin­ką. Puo­džiai ta­po ir mies­to ko­du, pa­gal ku­rį Kur­šė­nai at­pa­žįs­ta­mi vi­so­je ša­ly­je.

Atsiliepimai

Komentuoti