Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centras

Atminimo lenta ant pastato Kuršėnuose, KGB nukankintiems žmonėms

Paminklai ir skulptūros

Kuršėnų valsčiaus NKVD–MVD–MGB poskyris veikė 1949-1953 metais. Vėliau įsikūrė milicija. Milicijai priklausiančiame kiemo šulinyje buvo rasta žmonių kaulų. Milicijos pastatas buvo nugriautas ir pastatytas naujas pastatas. Atminimo lenta 1995 metais ant naujo pastato, kuris pastatytas buvusio milicijos pastato vietoje, įrengta Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Kuršėnų skyriaus rūpesčiu. Lentoje įrašyta: „Šioje vietoje KGB nukankintų 12-15 žmonių palaikai guli sumesti į šulinį. Žuvo jie todėl, kad gynė Tėvynę Lietuvą. Viešpatie, priglausk jų sielas. Žmogau, sustok, pamąstyk ir pasimelsk."

Atsiliepimai

Komentuoti