Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centras

Atminimo lentos Vyčio kryžiaus kavalieriams ir savanoriams atminti

Paminklai ir skulptūros

Kontaktai

Kuršėnuose, Kapų gatvėje, prie Tremtinių kryžiaus, ant bažnyčios tvoros 2017 metų lapkričio 24 dieną atidengtos dvi atminio lentos, skirtos Lietuvos valstybingumo 100-mečiui paminėti. Vienoje įrašyti Nepriklausomybės kovų Kuršėnų valsčiaus Vyčio kryžiaus kavalieriai: Jonas Jokšas, Jonas Koviera, Stasys Raštikis. Kitoje – 1919–1920 metų Nepriklausomybės kovų Kuršėnų valsčiaus savanorių pavardės: Antanas Andrijauskas, Jonas Bagdonas, Juozas Bezaras, Pranas Budraitis, Jurgis Bulkšnys, Pranas Degutis, Liudas Godliauskas, Petras Jarockis, Pranas Jarockis, Matas Kavaliauskas, Jonas Koviera, Gubertas Martinkėnas, Jurgis Motuzas, Leonas Narbutas, Antanas Papeika, Vladas Pikelis, Stepas Pocius, Antanas Pogirskis, Stasys Raštikis, Vaclovas Riškus, Jonas Sokolovas, Juoza Songaila, Antanas Stulpinas, Antanas Šimkus, Kazys Šukys, Juozas Tautkevičius, Antanas Teriasas, Jonas Tupikas.

Atsiliepimai

Komentuoti