Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centras

Čepulis Pranciškus Kazimieras

Įžymūs žmonės

Kontaktai

Adresas:

Čepulis Pranciškus Kazimieras – (1884 11 14 Meškuičiai – 1962 03 30 Panevėžys) Lietuvos katalikų kunigas. Pranciškonas (1927). Baigęs Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją (įšventintas kunigu 1907) buvo Žemaičių vyskupijos įvairių parapijų klebonas ir vikaras. Troškūnuose restauravo bažnyčią ir vienuolyną, pastatydino parapijos salę. 1933–36 ir 1939–41 Lietuvos pranciškonų provincijolas ir Kretingos namų gvardijonas, 1939–43 – generalinis delegatas Lietuvoje. Kretingoje įkūrė pranciškonų noviciatą (1936–39 jo gvardijonas). Sovietams okupavus Lietuvą padėjo emigruoti vienuoliams, rūpinosi partizanų sielovada, už tai Ypatingojo pasitarimo už akių nuteistas mirties bausme. Iki 1954 slapstėsi, vėliau kunigavo Velžyje (Panevėžio raj. savivaldybė).

Atsiliepimai

Komentuoti