Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centras

Kryžius kunigui Vaclovui Dambrauskui atminti

Koplyčios ir kryžiai

„Kunigas Vaclovas Dambrauskas (1878–1941), Kuršėnų parapijos klebonu dirbęs nuo 1925 metų, buvo žmonių mėgstamas ir gerbiamas. Kunigo pastangomis 1927–1933 metais pastatyta mūrinė šv. Jono Krikštytojo bažnyčia, kuri tebestovi iki šių dienų". Vaclovas Dambrauskas aktyviai dalyvavo miesto gyvenime, skleidė Dievo žodį, propagavo bažnyčios tiesas, stengėsi kuo daugiau kuršėniškių telkti bažnyčioje, buvo aktyvus katalikiškų organizacijų dalyvis. Su parapijos žmonėmis jis buvo ir tada, kai prasidėjo karas ir pirmosios vokiečių bombos pradėjo kristi ant miesto. Sovietinėms valdžios struktūroms nepatiko tokia klebono veikla ir aktyvumas. Jis buvo nužudytas 1941-06-25 Kuršėnų dvaro parke.

Pokario metais tikintieji kunigo nužudymo vietoje buvo pastatę medinį kryžių, kuris apie 1950 metus nugriautas. 1990 metais kunigo giminaičių Adomaičių šeima iš Akmenės pastatė naują medinį kryžių, įtvirtintą akmenyje, kuriame parašyta: „Čia nužudytas 1941 m. birželio 24 d. kanauninkas Vaclovas Dambrauskas, Kuršenų klebonas". 

2011 metų birželio 14 –Gedulo ir vilties dieną – Kuršėnuose paminėta parke prie atstatyto kryžiaus, skirto Kuršėnų klebonui, kanauninkui Vaclovui Dambrauskui atminti. Kryžių, skirtą kanauninko Vaclovo Dambrausko 70-osioms nužudymo metinėms paminėti, iš Kuršėnų miškų urėdijos dovanoto ąžuolo padarė kuršėniškis tautodailininkas Vaclovas Tamošaitis, metalo dirbinius atliko jo kolega Algirdas Liorentas.

Vaclovui Dambrauskui atminti jo vardu pavadinta viena Kuršėnų gatvė. Kunigas 1941 metų birželio 30 dieną perlaidotas Kuršėnų bažnyčios šventoriuje".

Vytautas Kirkutis. 100 laivės paminklų, Vilnius, 2018, p. 59.

 

Atsiliepimai

Komentuoti