Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centras

Kryžius tiems, kas negrįžo

Koplyčios ir kryžiai

„Kryžius pastatytas Pušyno gatvės pradžioje, prie Pušyno ir Daugėlių gatvių sankryžos. Priekinėje kryžiaus pusėje įrašyta: „Tiems, kurie negrįžo". Kitoje pusėje yra įrašas: „Atminimui čia gyvenusių Barčių šeima. Tėvas – Kazys. Mama – Adelė. Sūnus – Vitolis. Dukterys – Milda, Ramutė, Gilanda, Audronė". 

Barčiai gyveno Kuršėnuose, Pušyno gatvėje Nr. 6. Šeimos nariai prisimena, kad nedidelis kryžiukas tarp Daugėlių ir Pušyno gatvių stovėjo ir prieš Antrąjį pasaulinį karą. Vaikai per Sekmines jį puošdavo berželiais. Kai dukra Ramutė su vyru Algirdu Česnavičiumi 1981 metais pirmą kartą iš JAV atvyko į Lietuvą, kryžiaus atstatyti negalėjo. Jį atstatė tik Lietuvai tapus nepriklausoma."

Vytautas Kirkutis. 100 laisvės paminklų, Vilnius, 2018, p. 61.

Atsiliepimai

Komentuoti