Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centras

Kunigo Kazimiero Pakalniškio-Dėdės Antanazo kapas

Kitos istorinės vietos

Kazimieras Pakalniškis (1866-1933), dar žinomas Dėdės Antanazo slapyvardžiu, buvo neeilinė asmenybė. Apie žymų spaudos draudimo laikotarpio veikėją, publicistą, rašytoją, redaktorių ir blaivybės propaguotoją, Telšių vyskupijos garbės kanauninką, kunigą K. Pakalniškį rašoma įvairiuose enciklopediniuose leidiniuose, lietuvių literatūros ir kituose darbuose.

Kun. K. Pakalniškio atminimui Raudėnų kapinėse buvo pastatytas pilko granito paminklas – kryžius, vaizduojantis nugenėtomis šakomis ąžuolą.

Atsiliepimai

Komentuoti