Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centras

Kunigo Vaclovo Dambrausko kapas

Kitos istorinės vietos

Kunigas Vaclovas Dambrauskas (1878-1941), Kuršėnų parapijos klebonu dirbęs nuo 1925 metų, buvo žmonių mėgstamas ir gerbiamas. Kunigo pastangomis 1927-1933 metais pastatyta mūrinė šv. Jono Krikštytojo bažnyčia, kuri tebestovi iki šių dienų. Vaclovas Dambrauskas aktyviai dalyvavo miesto gyvenime, skleidė Dievo žodį, propagavo bažnyčios tiesas, stengėsi kuo daugiau kuršėniškių telkti bažnyčioje, buvo aktyvus katalikiškų organizacijų dalyvis. Su parapijos žmonėmis jis buvo ir tada, kai prasidėjo karas ir pirmosios vokiečių bombos pradėjo kristi ant miesto. Sovietinėms valdžios struktūroms nepatiko tokia klebovo veikla ir aktyvumas. Jis buvo nužudytas 1941-06-25 Kuršėnų dvaro parke.

Atsiliepimai

Komentuoti