Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centras

Paminklas Lietuvos nepriklausomybei, skirtas šauliams, žuvusiems už Lietuvos laisvę (Sauginių k.)

Paminklai ir skulptūros

Kontaktai

1929 m. pastatytas paminklas Sauginiuose. Tai 10 - mečio proga, žuvusiems už Lietuvos laisvę šauliams atminti.

Paminklas stovi prie kelio Aukštelkė – Kuršėnai. Jį statė Lietuvos šaulių sąjungos 31 – ojo Sauginių būrio aktyvistai, šio ir aplinkinių kaimų žmones. Į paminklo pamatą buvo įmūryta kapsulė su dokumentais, pagal liudininkų teigimą, tai buvo sąrašas pavardžių su parašais, kurie statė paminklą.

1955m. tuometinė sovietų santvarka liepė paminklą nugriauti susprogdinant, o jo liekanas panaudojo besikuriančio kolūkio fermos pamatams.

Vietinių gyventojų nepasitenkinimas ir nepritarimas tuometinės valdžios nutarimui dėl paminklo pasireikšdavo mitingais. 1989 m. vasario 16 d. vyko minėjimas, kuriame kalbėjo sauginiškis P. Petrauskas. Tais pačiais metais buvo kreiptasi į Kalinino kolūkio valdybą Gilaičiuose (Sauginiai priklausė Kalinino kolūkiui) dėl paminklo atstatymo. Žymesnių pokyčių neįvyko, kol atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, 1991m. lapkričio 23d. paminklas atstatytas ir iškilmingai pašventintas.

Gaila, kad paminklas atstatytas ne toje pačioje vietoje kur stovėjo senasis. Kiekvienais metais, prie paminklo, vasario 16 dieną vyksta minėjimai. Eilėmis ir gražiais žodžiais stengiamasi prisiminti žuvusius už Lietuvos laisvę.

Atsiliepimai

Komentuoti