Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centras

Perlaidotų partizanų kapas

Kitos istorinės vietos

„Naujosiose Kuršėnų miesto kapinėse 2003 metų rugpjūčio 19 dieną perlaidoti Pažižmėlių miške rasti partizanų Alberto Vodeikio, Kazimiero Dragūno ir Zigmo Bučo palaikai. 1945 metų birželio 12 dieną Šiaulių apskrities Papilės ir Kuršėnų valsčių paribyje žuvo Žemaičių apygardos Jurgio Kero-Bijūno partizanai Zigmas Bučas, Kazimieras Dragūnas ir Albertas Vodeikis-Žilvitis. Penkiasdešimt aštuonerius metus miške išgulėjusius kovotojų palaikus perlaidoti pasiryžo vieno iš partizanų Alberto Vodeikio sesuo Stasė Vodeikytė-Lileikienė. Bendražygių palaikai sudėti į vieną karstą – tokia buvusi artimųjų valia".

Vytautas Kirkutis. 100 laisvės paminklų, Vilnius, 2018, p. 75.

Atsiliepimai

Komentuoti