Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centras

Pusbaublių liepa

Gamtos paveldo objektai

Pus­baub­lių lie­pos apim­tis – 4 met­rai, aukš­tis – apie 20 met­rų. Ti­kė­ti­na, kad, kai Pusbaublių liepa kartu su Agailių liepa dar tik au­go, ap­link miš­kų ne­bu­vo, nes daugiau pa­na­šių pa­ra­met­rų me­džių ap­lin­kui nė­ra.

Atsiliepimai

Komentuoti