Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centras

Šiaulių žydų žudynių vieta ir kapas (Normančių k.)

Kitos istorinės vietos

Apie žudynes
„Ypač daug Šiaulių miesto žydų – vyrų, moterų ir vaikų – nužudyta 1941 m. r ugsėjo pradžioje, Gubernijos miške Normančių eiguvoje. Vietinių gyventojų parodymais, rugsėjo 7–15 dienomis juos atgabeno 25 dideli sunkvežimiai, kurių kiekviename galėjo tilpti apie 40 žmonių. Egzekucijos vykdavo po pietų, apie 15–16 val. Šaudė baltaraiščiai ir 14-ojo lietuvių policijos bataliono kareiviai. Žudynes prižiūrėdavo vokiečių kariškiai.
1944 m. lapkritį žudynių vietoje dirbusi sovietinė Ypatingoji komisija atkasė 4 duobes. Jose rasti lavonai su šautinėmis žaizdomis galvose. Komisijos nuomone, čia galėjo būti nužudyta apie 1000 žmonių.

Atsiliepimai

Komentuoti