Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centras

Vladas Požėla

Įžymūs žmonės

Kontaktai

Vladas Požėla – (1913 04 01 Lauksodyje, Pakruojo r. – 1997 04 10 Kužiuose, Šiaulių r.) kunigas, tremtinys, visuomenės veikėjas. Baigė Kauno kunigų seminariją. Į kunigus įšventintas 1937 m. Dirbo vikaru Vilkijos ir Šiaulių Šv. Jurgio parapijose. 1938–1944 m. Šiaulių amatų ir prekybos mokyklos bei Šiaulių berniukų gimnazijos kapelionas. 1942–1944 m. dar ėjo Šiaulių sunkiųjų darbų kalėjimo bei Šiaulių ligoninės chirurginio skyriaus kapeliono pareigas. Vokiečių okupacijos metais prisidėjo prie žydų gelbėjimo. 1980 m. jam už tai suteiktas Pasaulio teisuolio vardas. 1946 m. ištremtas 10-čiai metų. Grįžęs iš tremties 1956 m. paskirtas Aukštelkės parapijos klebonu. 1961–1962 m. Šiaulių Šv. Jurgio parapijos altarista. Vėliau klebonavo Skirsnemunėje ir Pakapėje. Nuo 1989 m. iki mirties Kužių Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios klebonas. 1995 m. apie Vladą Požėlą Šiaulių apskrities televizija sukūrė dokumentinį filmą Auksinė kolekcija. Kunigas Vladas Požėla, jo vardas įrašytas Pasaulio teisuolių atminimo lentoje Šiauliuose.

Atsiliepimai

Komentuoti