Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centras

KVIEČIAME VERSLININKUS TEIKTI PRAŠYMUS FINANSAVIMUI GAUTI

Šiaulių rajono smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros rėmimo programos tikslas – vykdant Šiaulių rajono savivaldybės politiką verslo srityse, skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų kūrimąsi ir plėtrą, verslo aplinkos gerinimą, užimtumą ir investicijas į žmogiškuosius išteklius Šiaulių rajone, užtikrinti aktualios informacijos verslui sklaidą.
Pagal Programos nuostatus iš Savivaldybės biudžeto gali būti teikiamas finansavimas smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) subjektams.

Daugiau informacijos:

https://siauliuraj.lt/verslui/smulkiojo-ir-vidutinio-verslo-finansavimas/2969?fbclid=IwAR1miVxgZjYIF95KU3ES_HAKAUvmAYv8kW3E7IHAktmJP5JYrsxfDF74bzM

Einamaisiais kalendoriniais metais vienas SVV subjektas patirtų išlaidų kompensavimui iš Programos lėšų gali gauti ne daugiau nei 1 500 Eur.
Prašymai skirti finansavimą teikiami Savivaldybės administracijai nuo einamųjų kalendorinių metų vasario 1 d. iki rugsėjo 30 d. Išnaudojus Programos lėšas, Prašymų priėmimas gali būti stabdomas. Esant nepanaudotų Programos lėšų ar gavus papildomų lėšų Programai, Prašymų priėmimas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip iki einamųjų kalendorinių metų spalio 31 d.

Atsiliepimai

Komentuoti