Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centras

KVIEČIAMI ŠIAULIŲ RAJONO VERSLININKUS TEIKTI PRAŠYMUS FINANSAVIMUI IŠ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO GAUTI

Šiaulių rajono smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programos lėšoms panaudoti komisijos sprendimu Prašymų priėmimo terminas pratęsiamas iki š.m. spalio 31 dienos.

Informuojame, kad Šiaulių rajono savivaldybės taryba 2016 m. rugsėjo 6 d. sprendimu Nr. T-245 yra patvirtinusi Šiaulių rajono smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros rėmimo programos nuostatus (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2023 m. birželio 15 d.). 

Šiaulių rajono smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros rėmimo programos tikslas – vykdant Šiaulių rajono savivaldybės politiką verslo srityse, skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų kūrimąsi ir plėtrą, verslo aplinkos gerinimą, užimtumą ir investicijas į žmogiškuosius išteklius Šiaulių rajone, užtikrinti aktualios informacijos verslui sklaidą.

Programos lėšos SVV subjektams, atitinkantiems Šiaulių rajono smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros rėmimo programos nuostatus, skiriamos kompensuoti visas ir (ar) dalį einamaisiais kalendoriniais metais, t. y. šiais metais,  patirtų išlaidų šioms priemonėms:

• Naujai steigiamų SVV subjekto registravimui;

• Rinkodaros priemonių įsigijimui;

• Interneto svetainių ir elektroninių parduotuvių sukūrimui ir plėtrai;

• Darbo priemonių ir (ar) paslaugų įsigijimui;

• Pareiškėjo vadovų ir  darbuotojų mokymui;

• Negyvenamųjų patalpų, aikštelių nuomai;

• Kredito įstaigos suteiktos paskolos palūkanų mokėjimui.

Daugiau informacijos: https://siauliuraj.lt/verslui/smulkiojo-ir-vidutinio-verslo-finansavimas/2969

Konsultacijas SVV subjektams prašymų teikimo ir finansavimo Šiaulių rajono smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros rėmimo programos skyrimo klausimais teikia Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir verslo plėtros skyrius (el. p. [email protected] arba [email protected], tel. 8 41 596 669, tel. 8 41 596 668).

Atsiliepimai

Komentuoti