Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centras

Seminaras „BDAR (asmens duomenų) praktinis taikymas“

Seminaras

2023 m. rugsėjo 28 d. 9.00 val. seminaras   „BDAR (asmens duomenų) praktinis taikymas“ 

Šiaulių rajone registruotoms smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms seminaras nemokamas.

Seminaro temos:
* Asmens duomenų samprata; 
* Asmens duomenų tvarkymo principai; 
* Teisėto asmens duomenų tvarkymo pagrindai; 
* Asmens duomenų subjektų teisės ir jų įgyvendinimas; 
* Asmens duomenų subjektų informavimas;
* Asmens duomenų tarpininkavimas;
* Asmens duomenų valdytojas ir tvarkytojas; 
* Asmens duomenų apsaugos pareigūnas;
* Pritaikytoji ir standartizuotoji duomenų apsauga;
* Tvarkomų asmens duomenų saugumo priemonių ir rizikos įvertinimas;
* Poveikio asmens duomenų apsaugai vertinimas;
* Asmens duomenų saugumo pažeidimai ir jų valdymas;
* Asmens duomenų perdavimas į trečiąsias valstybes.

Seminaro lektorius – Tadas Kuzminskas (advokatų kontoros Ražauskas, Kuzminskas ir partneriai „Getlex“ partneris, advokatas, sertifikuotas duomenų apsaugos pareigūnas). Advokatas turi sukaupęs 10 metų patirtį įmonių bei bankų ir finansų teisės srityse. Pagrindinės advokato praktikos sritys: finansų įstaigų licencijavimas ir kiti reguliaciniai klausimai, teisinių paslaugų teikimas kolektyvinio investavimo subjektams, tarptautiniai užtikrinto finansavimo sandoriai, paskolų refinansavimas, banko garantijų, akredityvų ir kitų bankinių produktų ir investicinių paslaugų reglamentavimas. Teikdamas teisines paslaugas finansų sektoriaus dalyviams, advokatas taip pat konsultuoja ir asmens duomenų apsaugos klausimais. Tarp klientų yra ir Fintech bei Wealthtech įmonės, kurios ieško inovatyvių sprendimų asmens duomenų apsaugos klausimais.

Seminaras vyks per ZOOM programą . Prisijungimus atsiųsime likus 1 d. iki seminaro.
Seminaro trukmė 4 akademinės valandos . 09:00 iki 12:15 val., 10:30 – 10:45 val. pertrauka.
Registracija būtina: https://forms.gle/ugLXcS1MR9xhK9hS7