Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centras

Dirvonų pušis

Gamtos paveldo objektai

Dirvonų kaime saugomos dvi įdomios pušys. Žmonės jas laiko šventomis. Prie vienos pritvirtintas kryžius, prie kitos – koplytėle.

Medžio su kryžiumi apimtis krūtinės aukštyje - 2,7 metro, aukštis - 25 metrai. Pušis su koplytėle aukštesnė (30 metrų), bet ne tokia stora ( 2,2 metro).

Kai dar nebuvo bažnyčios Bazilionuose, Padeglių kaimo gyventojai eidavo melstis į Kurtuvėnus. Ties Dirvonais maldininkai sustodavo pasimelsti, iš tolo sveikindami Kurtuvėnų bažnyčią.  Senieji Sodeliukų kaimo gyventojai iš savo tėvų girdėję, kad pušys buvo paženklintos 1912–1914 m. Apie tai pasakojama ir visokių neįtikėtinų istorijų. Štai viena iš jų:

Dirvonų kaime buvo miręs toks senis Liaudins. Eidami į pamaldas, sutemus žmonės prie pušies vis sutikdavo juodai apsirengusį velionį. Įtarę, kad velnias nabašniką vedžioja, kaimiečiai prie pušies prikalė kryžių. Numirėlis daugiau nebevaikščiojo.

Kalbama, kad po karo į kryžių šaudęs vienas Kurtuvėnų stribas, vėliau pasikorė. Tragiškai žuvo ir jo sūnus.

Koplytėlės istorija ne tokia šiurpi: Kažkokiam žmogui, atvykusiam iš Piktuižių, prisisapnavo Švč. Mergelė Marija. Ji prašiusi pastatyti koplytėlę. Žmogus padarė gražiai išraižytą, žaliai dažytą koplytėlę su Marijos figūrėle. Ilgai kabėjo ta koplytėle, kol per karą pražuvo. Netrukus senosios vietoje atsirado kita, bet ir ją kažkas sunaikino. Dabar kabo jau ketvirtoji dar visai nauja koplytėlė.

Dirvonų ir Sodeliukų gyventojai prie šventų pušų dar iki šiol ateina pasimelsti, atneša gėlių, per religines šventes uždega žvakutes.

2004 m. dvi Dirvonų pušys paskelbtos savivaldybės saugomu botaniniu gamtos paveldo objektu.

Atsiliepimai

Komentuoti