Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centras

Šakynos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia

Bažnyčios

Pirmoji bažnyčia pastatyta iki 1636 m. Antrąją 1680 m. pastatė M. Bergas. Jai dovanotas valakas žemės. Iš Šakynos seniūnijos klebonas gaudavo pinigų ir pyliavą.

1789–1790 m. pastatyta dabartinė bažnyčia. Statyba vykdė ir rūpinosi savamoksliai Livonijos garbės kanauninkas klebonas J. Varanavičius (žmonių vadintas Varnu) ir valstietis Žvirblis. Jie pasistatė plytinę, degė plytas, rinko laukuose akmenis ir vadovavo bažnyčios statybai.

Šakynos seniūnija 1797 m. dovanota grafui Lotrekui, kuris atsisakė šelpti kleboną ir apie 1815 m. atėmė valaką žemės. Teismo sprendimu 1816 m. žemė grąžinta, Šakynos savininkas įpareigotas remontuoti bažnyčią. 1822 m. bažnyčia remontuota, nuardytas stogas. Jį uždengti policija grafą priversti nepajėgė.

XIX a. pradžioje veikė parapinė mokykla. Po Antrojo pasaulinio karo bažnyčios bokštas perstatytas. Bažnyčia santūrių, masyvių liaudies architektūros nebūdingų Lietuvai formų, tinkuoto akmenų mūro, stačiakampio plano, vienabokštė, su trisiene apside. Vienanavė. Šventoriaus tvora akmenų mūro. Žmonių pasakojimuose bažnyčios kreivumas aiškinamas, tuo kad statė savamoksliai statybininkai Varna ir Žvirblis.

Akmenų mūro ir netradicinės formos architektūrinis statinys su žemomis paradinėmis ir iš lauko į zakristiją vedančiomis durimis. Pastarųjų durų angos viršus žemiau smakro 178 centimetrų ūgio žmogui. Kiekvienas, norintis patekti pro šias šventovės duris, turi žemai nusilenkti, kad galvos nenusibalnotų ir kartu pagarbintų Dievo namus. Viduje įspūdingi altoriai su rankų darbo raižiniais, ant sakyklos išdėliotos statulėlės.  

Atsiliepimai

Komentuoti