KRYŽIŲ KALNO 2016 M. I PUSM. TURISTŲ STATISTIKA

Paskelbta: 2016-07-12

2016 metų 1pusm. Kryžių kalne apsilankė 106443 turistų arba beveik 73 proc. daugiau nei 2015 m. 1 pusm. (61466)  Didžiausią turistų dalį sudaro užsieniečiai – vidutiniškai apie 83 procentų nuo visų apsilankusiųjų (2015 m. 1 pusm. buvo 80 proc.). 2016 metų 1 pusm. Kryžių kalne apsilankė turistų iš 42 pasaulio šalių (2015 m. 1 pusm. – iš 40). Daugiausiai turistų atvyko iš Vokietijos – 15202 (2015 m. 1 pusm. – 11476), Latvijos – 13831 (2015 m. 1 pusm. – 6908), Japonijos – 7219 (2015 m. 1 pusm. – 4632), Prancūzijos – 6821 (2015 m. 1 pusm. – 439).

Pirmajame TOP 10-uke iš pačių svarbiausių Lietuvos atvykstamojo turizmo rinkų didžiausiu augimu pasižymėjo Prancūzija  (+1454 proc.) ir Ispanija (+184 proc.), o mažiausiu augimu pasižymėjo Vokietija (+32proc.). Džiugina Latvijos ir Italijos rezultatai. Iš Latvijos sulaukėme 100 proc. daugiau turistų, iš Italijos 97 proc. daugiau negu 2015 m. I pusm.  Lūdina, kad turistų sumažėjo iš Kinijos (-16 proc.) ir Estijos (-1 proc.) negu 2015 m. pusm.

Apžvalgą parengė:
Direktorė Kristina Duseikaitė
Vadybininkė Lina Šukienė
Turizmo vadybininkė Solveiga Tamulė
 

 
 
Svetainėje naudojamos Zigmo Ripinsko nuotraukos
Pas mus įvairiausi lietuviški suvenyrai, išrankiausiam klientui: