Buvę Daugėlių Kultūros namai (Klubas)

Įdomios vietos

1972 m.  Daugėliuose atnaujinti kultūros namai. Gyventojai juos vadindavo klubu.  Juose buvo 350 vietų salė, sporto salė, pagalbinės patalpos,  čia buvo įsikūrusi ir profsąjungos biblioteka, savo fonduose turinti 15. 000 leidinių. Kultūros namuose  veikė įvairūs meno saviveiklos kolektyvai: estradinis, vokalinis bei etnografinis ansambliai, kaimo kapela, pučiamųjų orkestras, agitmeninė brigada, pagyvenusių žmonių šokių kolektyvas ir kt. Meno saviveiklos baruose daug nuveikė Šiaulių Pedagoginio instituto dėstytojas  Stasys Žalalis, ilgametis estradinio ansamblio vadovas R. Abdruchmanovas,  mokytoja St. Šėgždienė, B. Vaišvilienė, St. Sidabras ir kiti. Kultūros namuose pasirodydavo ir profesionalūs kolektyvai bei atlikėjai, čia vykdavo ir stambesni Šiaulių rajono renginiai. Sporto varžybos bei masiniai renginiai vykdavo vaizdingame pušyne,  stadione . Daugėliečius sena draugystė siejo su Šiaulių dramos teatru. 1975 m. Daugėlių SMGS įsteigė Augustino Griciaus premiją  už geriausią vyro ir moters vaidmenį šiame teatre. Šios premijos laureatai yra aktoriai E. Jasnauskaitė, P.  Piaulokas (ne vieną kartą), F. Laurinaitytė, S. Jokubauskas, E. Pauliukonis ir kiti.

Atsiliepimai

Komentuoti