Šiaulių rajono Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos ekspozicija

Muziejai, ekspozicijos

Stasio Anglickio muziejų sudaro trys kambariai: poeto ir mokytojo Stasio Anglickio memorialinis kambarys, etnografijos ir mokyklos istorijos kambariai. Muziejus buvo įkurtas 2005 metų rudenį, minint Stasio Anglickio 100-ąsias gimimo metines. Nuo pat įkūrimo pradžios jame darbuojasi mokytojos Birutė Šufinskienė, Danutė Pašakinskienė, Dalia Staniulienė, Birutė Juknienė ir Vitalija Putnikienė. Mokytojoms talkina mokiniai, susibūrę į būrelius.

Stasio Anglickio kambaryje kaupiami eksponatai, asmeniškai priklausę poetui ir mokytojui. Juos nuoširdžiai padovanojo poeto dukra Jolanta Anglickaitė-Šleževičienė. Muziejuje yra baldai, knygos, spausdinimo mašinėlės, žmonos papuošalai, indai bei dar daug buities ir asmeninių daiktų. Gausu įvairiausių nuotraukų, apdovanojimų, juostų ir kitų eksponatų. Čia saugomas medalis, kurį Stasiui Anglickiui įteikė buvęs prezidentas A. M. Brazauskas Tik apsilankęs sužinosi, koks tai apdovanojimas. Sužinosi ir šimtamečio medaus paslaptį. Galėsi pamatysi poeto išleistas knygas bei tas, kurias jis skaitė ir kaupė savo bibliotekoje.

Jei nesi matęs, kaip atrodo knyga, spausdinta 1937 metais, jei nori pamatyti, kaip atrodo rankraštis ar mažoji jūrelė, jei Tave domina, kaip gyveno, kūrė poetas – užsuk į muziejų. Geriau vieną kartą pamatyti nei daug kartų išgirsti.

Šiame kambaryje sukaupta medžiaga, kurioje atsispindi mokyklos istorija. Čia rasite ne tik nuotraukas iš mokyklos gyvenimo, bet ir sportininkų apdovanojimus, buvusių mokyklos mokinių, o vėliau tapusių įžymiais žmonėmis, sveikinimus. Nuotraukos, eksponatai atspindi mokyklos tradicijas. Čia susipažinsite su projektais, kurie buvo įgyvendinti mokykloje, rasite savo klasių nuotraukas, perskaitysite mokyklos metraščius ir sužinosite apie šiandienos gyvenimą mokykloje.

Liaudies žmonės nuo seniausių laikų patys gaminosi namų apyvokos daiktus, pagal savo skonį kūrė jų išvaizdą bei spalvino. Savo rankomis iš savo krašto medžiagos apsirūpindavo visu tuo, ko tik reikėjo jų gyvenime. Šiandien visa tai yra brangus mūsų tėvų ir protėvių palikimas. Mūsų kartos uždavinys yra tuos liaudies kūrybos turtus, kurie jau išėjo iš gyvenimo apyvartos, surinkti ir neduoti jiems žūti.

Mūsų mokyklos etnografinis kambarys irgi kelia sau šį uždavinį. Kambaryje-muziejuje surinktos kolekcijos pagrindą sudaro steigėjų dovanoti daiktai. Šiuo metu jų yra virš šimto. Čia galite pamatyti įnagius, reikalingus linų apdirbimui, verpimui, audimui, virvių sukimui. Sužavės lovatiesių raštai, rankšluosčiai, sugulę į senovinę kraičio skrynią. Nemažai kalvio darbo įrankių. Rasite viską, ko reikėdavo duonos kepimui, sviesto mušimui. Galėsite prigulti pogulio šiaudų prikimštoje medinėje lovoje, palinguosite senovinį lopšį.

O ar žinote, kaip seniau nešiodavo vandenį? Kaip pasišviesdavo tamsioje jaujoje, kur vidurnaktį smagindavosi velniukai? Daug įdomaus gali sužinoti apsilankęs muziejaus etnografijos kambaryje.

Atsiliepimai

Komentuoti